Hva er fotokunst?

Hva er definisjonen på fotokunst?

Det generelle utrykket kunst, og det mer spesifikke fotokunst, er mye diskutert men sjelden klart definert. Det er denne uklarheten som trolig er opphavet til tidstypiske utsagn som at fotokunst er alt som blir vist på utstillinger og kunst er det som opphavsmannen kaller kunst.

Det er imidlertid få bilder som opprinnelig ble utstilt under merkelappen fotokunst, som fortsatt vil få bære denne benevnelsen når historien gjør sin dom. På den annen side kan bilder som først ble presentert som rent brukshåndverk, senere finnes å være fotokunst. Kunst har et krav på seg at det skal være nyskapende på en slik måte at den utvider vår kollektive erkjennelse.

Den nye erkjennelsen nås enten i utforskningen av motivet, i utforskningen av forholdet mellom medium og tilskuer, eller i utforskningen av skapelsesprosessen.

Det er et krav at et fotokunst skal ha en underliggende tanke. Men det at bildet har en slik tanke er ikke i seg selv nok. Tanken må være av slik at den hever seg over det rene håndverk og det allerede kjente, og løfter vårt kollektive erkjennelse et hakk opp.

Kilde: Foto.no